بارها در این سال‌های فعالیت قجرتایم، عزیزان و مخاطبین محترمی پیام داده‌ و مایل به همکاری با تیم کوچک ما بودند؛ اما بنا به‌دلایلی تاکنون افتخار همکاری پیش نیامده بود. امروز وضعیت متفاوت از گذشته است و امیدوارم که بتوانیم با کمک دوستان، رسانه‌ی کوچک قجرتایم را گسترش دهیم. اگر مایل به‌همکاری با ما هستید، لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید. ما در اسرع وقت به شما پیام می‌دهیم.