دهم/۱۰ اسفندماه در تاریخ – زادروز پرویز اتابکی و…

دهم/۱۰ اسفندماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز مهدی اخوان‌ثالث؛ شاعر پُرآوازه، ادیب و موسیقی‌پژوه، تا درگذشت شمس (خدیجه) پهلوی؛ بزرگ‌ترین فرزند رضاشاه از دومین همسرش ملکه تاج‌الملوک آیرملو و خواهر بزرگ‌تر محمدرضا پهلوی که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
دهم/۱۰ اسفندماه در تاریخ

دهم/۱۰ اسفندماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

 

 


 

  • وقایع

– در سال ۱۳۱۷خ؛ محمدرضا پهلوی برای ازدواج با فوزیه، خواهر ملک‌فاروق پادشاه مصر، به‌این کشور سفر کرد.
– در سال ۱۳۱۸خ؛ برای انجام سرشماری در شهر تهران، مردم شهر از خروج از خانه‌ها منع شدند. جمعیت تهران بر طبق این سرشماری ۵۴۰ هزار نفر اعلام شد.
– در سال ۱۳۸۸خ؛ هفته‌نامۀ ایراندخت و نشریۀ سینا لغو امتیاز و روزنامۀ اعتماد توقیف شد.
– تظاهرات برخی از مردم ایران در شهرهای مختلف در داخل و خارج از کشور برای آزادسازی رهبران جنبش سبز ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در سال ۱۳۸۹خ؛ این تظاهرات توسط پلیس و نیروهای لباس شخصی حکومت به‌خشونت کشیده‌شد و تعدادی از شهروندان نیز بازداشت شدند که به‌دلیل کمبود جا در زندان‌ها، آن‌ها را به‌پادگان‌های نظامی منتقل کردند. در این تظاهرات کسی کشته نشد.

 


 

  • زادروزها

– زادروز مهدی اخوان‌ثالث (م. امید) در سال ۱۳۰۷خ؛ شاعر پُرآوازه، ادیب و موسیقی‌پژوه
– زادروز پرویز اتابکی در سال ۱۳۰۷خ؛ مترجم، دیپلمات، محقق ادبی و ویرایش‌گر

 


 

  • درگذشت

– درگذشت محمد کریم بهادرخان زند (کریم‌خان زند) در سال ۱۱۵۷خ؛ وزیر اعظم شاه‌اسماعیل سوم صفوی و فرمانروای ایران از سال ۱۱۲۸ تا ۱۱۵۷خ و بنیان‌گذار دودمان زندیه
– درگذشت شمس (خدیجه) پهلوی (والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی) در سال ۱۳۷۴خ؛ بزرگ‌ترین فرزند رضاشاه از دومین همسرش ملکه تاج‌الملوک آیرملو و خواهر بزرگ‌تر محمدرضا پهلوی

 

روزشمار قجرتایم

امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.