دوم/۲ شهریورماه در تاریخ – درگذشت سیدعلی اندرزگو و…

دوم/۲ شهریورماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز احمد رائض؛ نقاش و مینیاتوریست و تذهیب‌کار برجستۀ معاصر ایران، تا درگذشت سیدعلی اندرزگو؛ از مبارزان مسلح مخالف حکومت پهلوی در خلال سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷خ و عضو موتلفۀ اسلامی که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
دوم/۲ شهریورماه در تاریخ

دوم/۲ شهریورماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

– آغاز هفتۀ دولت در ایران

 


 

  • وقایع

– در سال ۱۳۰۰خ؛ روزنامۀ طوفان به‌مدیریت محمد فرخی یزدی با کلیشۀ سرخ و سبک طرفداری از طبقۀ رنجبر و دهقان منتشر شد.

 


 

  • زادروزها

– زادروز سیداحمد قدوسی موسوی خوانساری (آیت‌الله خوانساری) در سال ۱۲۷۰خ؛ فقیه، اصولی، مجتهد، عارف و از مراجع تقلید شیعه
– زادروز احمد رائض در سال ۱۲۹۸خ؛ نقاش، مینیاتوریست و تذهیب‌کار برجستۀ معاصر

 


 

  • درگذشت

– درگذشت سیدعلی اندرزگو در سال ۱۳۵۸خ؛ از مبارزان مسلح مخالف حکومت پهلوی در خلال سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷خ و عضو هیئت‌های موتلفۀ اسلامی

 

روزشمار قجرتایم

امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.