شانزدهم/۱۶ بهمن‌ماه در تاریخ – درگذشت اصغر پارسا و…

شانزدهم/۱۶ بهمن‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از انتخاب مهدی بازرگان به‌نخست‌وزیری انقلاب در سال ۱۳۵۷خ، تا درگذشت اصغر پارسا؛ سخنگوی فراکسیون جبهۀ ملی در مجلس هفدهم و مدتی نیز بعد از انقلاب ۱۳۵۷خ سخنگوی جبهۀ ملی ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
شانزدهم/۱۶ بهمن‌ماه در تاریخ

شانزدهم/۱۶ بهمن‌ماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

 

 


 

  • وقایع

– انتخاب مهدی بازرگان به‌نخست‌وزیری انقلاب در سال ۱۳۵۷خ

 


 

  • زادروزها

– زادروز میرزا علی‌اصغرخان اتابک (امین‌السلطان) در سال ۱۲۳۶خ؛ صدراعظم ۳ پادشاه قاجار؛ ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه بود که فرزند دوم ابراهیم‌خان امین‌السلطان محسوب می‌شد و از گرجی‌های ایران بود. به‌ترتیب به‌القاب صاحب‌جمع، امین‌السلطان، و اتابک اعظم ملقب بود. وی سیاست‌مداری بود که قریب ربع قرن، در سِمَت‌های وزیری، وزیراعظمی و صدراعظمی، به‌تمام نکات پنهان و آشکار سیاست، آگاهی داشت و بر اثر مسافرت‌های مکرر به‌اروپا و سایر کشورها، از سیاست جهان نیز وقوف داشت. وی در اواخر عمر خود در میان سیاست‌های خارجی، نزدیکی به‌دولت تزاری روسیه را مناسب‌تر از امپراتوری بریتانیا می‌دانست. او در ۸ شهریور ۱۲۸۶خ، در جریان جنبش مشروطه، به‌دست عباس‌آقا تبریزی کشته و در قم به‌خاک سپرده‌شد.

 


 

  • درگذشت

– درگذشت اصغر پارسا در سال ۱۳۸۵خ؛ سخنگوی فراکسیون جبهۀ ملی در مجلس هفدهم و مدتی نیز بعد از انقلاب ۱۳۵۷خ سخنگوی جبهۀ ملی ایران بود.

 

روزشمار قجرتایم

امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.