ششم/۶ بهمن‌ماه در تاریخ – درگذشت حسنعلی منصور و…

ششم/۶ بهمن‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز سیدسعید هاشمی؛ شاعر و نویسندۀ کتاب‌های طنز کودک و نوجوان، تا درگذشت حسنعلی منصور؛ سیاست‌مدار و یک دوره نخست‌وزیر ایران که با اصابت گلوله در بیمارستان پارس درگذشت که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
ششم/۶ بهمن‌ماه در تاریخ

ششم/۶ بهمن‌ماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

 

 


 

  • وقایع

– انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم در سال ۱۳۴۱خ که نام یک سلسله تغییرات اقتصادی و اجتماعی شامل اصول نوزده‌گانه است، در دورۀ پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی و با یاری نخست‌وزیران وقت؛ علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا در ایران به‌تحقق پیوست.
– واقعۀ آمل در سال ۱۳۶۰خ

 


 

  • زادروزها

– زادروز سیدسعید هاشمی در سال ۱۳۵۳خ؛ شاعر و نویسندۀ کتاب‌های کودک و نوجوان و از معدود شاعران معاصر که در حوزۀ طنز کودک و نوجوان نیز فعالیت می‌کند.

 


 

  • درگذشت

– درگذشت حسنعلی منصور در سال ۱۳۴۳خ؛ سیاست‌مدار و یک دوره نخست‌وزیر ایران که در مقابل مجلس شورای ملی توسط محمد بخارایی از نزدیکان مجتبی میرلوحی، مشهور به‌نواب صفوی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ۵ روز بعد در بیمارستان پارس درگذشت.

 

روزشمار قجرتایم

شاید این پست هم برای شما جالب باشد:  بیست‌و‌سوم/23 بهمن‌ماه در تاریخ - عملیات عراق برای نابودی نیروگاه بوشهر و...
امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.