هفدهم/۱۷ فروردین‌ماه در تاریخ – قیام شیخ محمد خیابانی و…

هفدهم/۱۷ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از قیام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان در سال ۱۲۹۹خ، تا درگذشت دکتر زهرا پروین صوفی سیاوش؛ حقوق‌دان و از زنان فعال ایران در دورۀ محمدرضاشاه پهلوی که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
هفدهم/۱۷ فروردین‌ماه در تاریخ

هفدهم/۱۷ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

– سروش‌روز، جشن سروشگان در ایران؛ ایرانیان در این روز به‌عبادت و نیایش پروردگار پرداخته و به‌معابد می­رفتند.

 


 

  • وقایع

– قیام شیخ‌محمد خیابانی در آذربایجان در سال ۱۲۹۹خ

 


  • درگذشت

– درگذشت دکتر زهرا پروین صوفی سیاوش در سال ۱۳۷۵خ؛ حقوق‌دان و از زنان فعال ایران در دورۀ پهلوی

 

روزشمار قجرتایم

امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.