دوازدهم/۱۲ فروردین‌ماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

دوازدهم/۱۲ فروردین‌ماه در تاریخ – زادروز محمدابراهیم همت و…

دوازدهم/۱۲ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز محمدابراهیم همت؛ نظامی و پاسدار ایرانی و از فرماندهان جنگ ایران و عراق، تا درگذشت الله‌یار صالح؛ سیاست‌مدار، وزیر، سفیر، از رهبران جبهۀ ملی و حزب ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
یازدهم/۱۱ فروردین‌ماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

یازدهم/۱۱ فروردین‌ماه در تاریخ – زادروز علی دشتی و…

یازدهم/۱۱ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز علی دشتی؛ پژوهش‌گر، نویسنده، اندیشمند، مترجم، منتقد ادبی، روزنامه‌نگار، دیپلمات ایرانی، تا درگذشت محمد باقر نیو؛ اولین دانش‌آموختۀ مهندسی ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
دهم/۱۰ فروردین‌ماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

دهم/۱۰ فروردین‌ماه در تاریخ – زادروز حاج‌علی رزم‌آرا و…

دهم/۱۰ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز حاج‌علی رزم‌آرا؛ نظامی ایرانی با درجۀ سپهبدی و نخست‌وزیر ایران، تا درگذشت ابوالقاسم محمد نصیر (طرب)؛ از خوش‌نویسان و نستعلیق‌نویسان و شاعران ایرانی که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
نهم/۹ فروردین‌ماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

نهم/۹ فروردین‌ماه در تاریخ – درگذشت محمدعلی ورشوچی و…

نهم/۹ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از امضای قرارداد تحویل ۸ راکتور اتمی از جانب آمریکا به‌ ایران، زادروز نعمت‌الله گرجی؛ هنرپیشۀ قدیمی، تا درگذشت محمدعلی ورشوچی؛ هنرپیشۀ قدیمی سینما، تلویزیون و تئاتر که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
هشتم/۸ فروردین‌ماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

هشتم/۸ فروردین‌ماه در تاریخ – زادروز ناصر ملک‌مطیعی و…

هشتم/۸ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز ناصر ملک‌مطیعی؛ بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون، تا درگذشت عبدالحسین سپنتا؛ کارگردان اولین فیلم ناطق ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
هفتم/۷ فروردین‌ماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

هفتم/۷ فروردین‌ماه در تاریخ – زادروز خسرو شکیبایی و…

هفتم/۷ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز احمد آرام؛ نویسنده و مترجم معاصر ایرانی، زادروز خسرو شکیبایی؛ هنرپیشۀ سینمای اهل ایران، تا درگذشت منوچهر همایون‌پور؛ خوانندۀ موسیقی سنتی ایرانی که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
ششم/۶ فروردین‌ماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

ششم/۶ فروردین‌ماه در تاریخ – درگذشت قاسم غنی و…

ششم/۶ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز سیدعلی میری؛ کمدین و بازیگر تئاتر و سینمای قبل از انقلاب، تا درگذشت اسماعیل ادیب خوانساری؛ ردیف‌دان و نخستین خوانندۀ مرد در رادیوی ملی ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
پنجم/۵ فروردین‌ماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

پنجم/۵ فروردین‌ماه در تاریخ – درگذشت محمدابراهیم باستانی پاریزی و…

پنجم/۵ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز سردار سعید قهاری؛ از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران، تا درگذشت محمدابراهیم باستانی پاریزی؛ تاریخ‌دان، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهش‌گر، شاعر، موسیقی‌پژوه ایرانی که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
چهارم/۴ فروردین‌ماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

چهارم/۴ فروردین‌ماه در تاریخ – زادروز حبیب‌الله بدیعی و…

چهارم/۴ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز لِوُن داویدیان؛ روان‌پزشک و سیاست‌مدار ایرانی ارمنی‌تبار و یکی از نمایندگان اقلیت‌های دینی، تا درگذشت عباسقلی دانشور؛ پزشک، جراح، ملقب به‌پدر جراحی نوین قلب در ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
سوم/۳ فروردین‌ماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

سوم/۳ فروردین‌ماه در تاریخ – زادروز مظفرالدین‌ شاه قاجار و…

سوم/۳ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز مظفرالدین‌شاه قاجار؛ پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار، تا درگذشت عبدالعظیم قریب؛ ادیب معاصر و بنیان‌گذار دستور زبان فارسی نوین در ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید