رادیوقجرتایم دفاع از ازادی

اپیزود سوم؛ قهرمانان گمنام تاریخ ایران

روزشمار این اپیزود؛ زادروز شیخ‌فضل‌الله نوری، از جمله روحانیون مستبد دورۀ قاجار. روز ثبت احوال و صدور اولین شناسنامه. سالروز ازدواج محمدرضاشاه پهلوی و فرح دیبا. خرید ۵۰۰ فروند بالگرد از آمریکا توسط دولت وقت در سال ۱۳۵۱ و جنجال‌ها و واکنش‌های داخلی که در پیرامون آن بود و …

در ادامه بشنوید
کشتار نانجینگ

اپیزود دوم؛ کشتار نانجینگ در چین

روزشمار این اپیزود؛ زندگی و سخنان تأثیرگذار جورج سانتایانا. پل‌گوتلیب‌نیپکو، مخترع آلمانی، از سختی‌ها تا اراده برای راحتیِ بشر. فرمان میلان توسط ناپلئون‌بناپارت. از ویلیام‌مورگان‌شوسترِ عادل و قاطع، تا کشتار ایرانیان و مشروطه‌خواهان به‌دست روس‌ها و کوتاه از مولانا و مثنویِ معنوی و…

در ادامه بشنوید
پادکست رادیو قجرتایم

اپیزود اول؛ صبر ایرانیان، قسمت اول

روزشمار این اپیزود؛ کشتار نانجینگ! تصویب جداییِ دین از سیاست در مجلس فرانسه و سخنرانیِ فوق‌العادۀ ویکتورهوگو در این‌باره. علی‌اکبر سعیدیِ سیرجانی و سرگذشت تلخ او! میرزا حسن رشدیه؛ بنیان‌گذار آموزش نوین در ایران، و کوتاه از ورود اولین اتومبیل به‌ایران و… که در ادامه میشنوید.

در ادامه بشنوید