اپیزود هفتم؛ صبر ایرانیان، قسمت دوم و پایانی

اپیزود هفتم؛ صبر ایرانیان، قسمت دوم و پایانی

اپیزود هفتم؛ صبر ایرانیان، قسمت دوم و پایانی: روایت اصلی؛ برمی‌گردد به اپیزود اول و قسمت اول از صبر ایرانیان. در این اپیزود به قسمت دوم و پایانیِ آن می‌پردازیم؛ مطلبی که در مورد «میرزا حسین‌خان سپهسالار» با درد و جنجال‌های داخلی همراه است که خواهید شنید…!

در ادامه بشنوید
اپیزود دوم؛ کشتار نانجینگ در چین

اپیزود دوم؛ کشتار نانجینگ در چین

اپیزود دوم؛ کشتار نانجینگ در چین: روایت اصلی؛ با توجه به اپیزود اول و قول گردآوری و روایت کامل کشتار نانجینگ، از جنگ و کشتار و تجاوز بی‌رحمانه تا شکل‌گیریِ یک فرهنگِ فوق‌العاده خواهید شنید…!

در ادامه بشنوید
اپیزود اول؛ صبر ایرانیان، قسمت اول

اپیزود اول؛ صبر ایرانیان، قسمت اول

اپیزود اول؛ صبر ایرانیان، قسمت اول: روایت اصلی؛ گذری بر آستانه‌ی صبر ایرانیان در برابر مشکلات، که قسمت اول آن محسوب می‌شود است، که از حمله‌ی افغان‌ها تا قحطی و فقر شَدید، و همچنین دستور تهیه‌ی پخت آبگوشت سحرآمیز توسط روحانیون درباری به «شاه سلطان حسین صفوی» برای مقابله با افغان‌ها را خواهید شنید…!

در ادامه بشنوید