بیست‌و‌هفتم/۲۷ آذرماه در تاریخ – درگذشت محمد مفتح و…

بیست‌و‌هفتم/۲۷ آذرماه در تاریخ را می‌خوانید. از روز وحدت حوزه و دانشگاه در ایران، تا درگذشت محمد مفتح؛ روحانی شیعه که هنگام ورود به‌دانشگاه تهران توسط گروه فرقان هدف گلوله قرار گرفت و با رگبار گلوله کشته‌شد که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
بیست‌و‌هفتم/۲۷ آذرماه در تاریخ

بیست‌و‌هفتم/۲۷ آذرماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

– روز وحدت حوزه و دانشگاه در ایران

 


 

  • وقایع

 

 


 

  • زادروزها

 


 

  • درگذشت

– درگذشت محمد مفتح (شهید مفتح) در سال ۱۳۵۸خ؛ روحانی شیعه که هنگام ورود به‌دانشگاه تهران توسط گروه فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به‌همراه ۲ محافظش در مقابل دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران با رگبار گلوله کشته‌شد.

 

روزشمار قجرتایم

امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.