دهم/۱۰ خردادماه در تاریخ – درگذشت محمود اعتمادزاده و…

دهم/۱۰ خردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از تعطیلی روزنامه‌هایی که کم‌تر از ۵ هزار نسخه فروش داشتند و همینطور مجله‌ها و هفته‌نامه‌هایی که با کم‌تر از ۳ هزار تیراژ به‌چاپ می‌رسیدند، تا درگذشت محمود اعتمادزاده؛ فعال سیاسی معاصر که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
دهم/۱۰ خردادماه در تاریخ

دهم/۱۰ خردادماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • وقایع

– تعطیلی روزنامه‌هایی که کم‌تر از ۵ هزار نسخه فروش داشتند و همینطور مجله‌ها و هفته‌نامه‌هایی که با کم‌تر از ۳ هزار تیراژ به‌چاپ می‌رسیدند در سال ۱۳۴۲خ

 


 

  • درگذشت

– درگذشت محمود اعتمادزاده (م.ا. به‌آذین) در سال ۱۳۸۵خ؛ نویسنده، مترجم و فعال سیاسی معاصر

 

روزشمار قجرتایم

امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.