نوزدهم/۱۹ اسفندماه در تاریخ – درگذشت نیم‌تاج آیرُملو و…

نوزدهم/۱۹ اسفندماه در تاریخ را می‌خوانید. از امضا قراردادی بین نادرشاه و روسیه در نزدیکی شهر گنجه که عقب‌نشینی نیروهای روسیه از باکو را در پی داشت، تا درگذشت نیم‌تاج آیرُملو؛ ملکۀ ایران در دوران سلطنت رضاشاه و مادر محمدرضا پهلوی که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
نوزدهم/۱۹ اسفندماه در تاریخ

نوزدهم/۱۹ اسفندماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

 

 


 

  • وقایع

– در سال ۱۱۱۴خ؛ قراردادی بین نادرشاه و کشور روسیه در نزدیکی شهر گنجه امضا‌ شد که عقب‌نشینی نیروهای روسیه از باکو را در پی داشت.

 


 

  • زادروزها

 


 

  • درگذشت

– درگذشت نیم‌تاج آیرُملو (تاج‌الملوک) در سال ۱۳۶۰خ؛ ملکۀ ایران در دوران سلطنت رضاشاه (همسر رضاشاه) و مادر محمدرضا پهلوی

 

روزشمار قجرتایم

امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.