نوزدهم/۱۹ اسفندماه در تاریخ – درگذشت نیم‌تاج آیرُملو و…

نوزدهم/۱۹ اسفندماه در تاریخ را می‌خوانید. از امضا قراردادی بین نادرشاه و روسیه در نزدیکی شهر گنجه که عقب‌نشینی نیروهای روسیه از باکو را در پی داشت، تا درگذشت نیم‌تاج آیرُملو؛ ملکۀ ایران در دوران سلطنت رضاشاه و مادر محمدرضا پهلوی که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
نوزدهم/۱۹ اسفندماه در تاریخ

نوزدهم/۱۹ اسفندماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

 


 

  • وقایع

– در سال ۱۱۱۴خ؛ قراردادی بین نادرشاه و کشور روسیه در نزدیکی شهر گنجه امضا‌ شد که عقب‌نشینی نیروهای روسیه از باکو را در پی داشت.

 


 

  • زادروزها

 


 

  • درگذشت

– درگذشت احسان‌الله‌خان دوستدار (رفیق سرخ) در سال ۱۳۱۷خ؛ سیاست‌مدار انقلابی و دومین چهرۀ برجستۀ جنبش جنگل و رهبر جناح رادیکال و از جمله مجاهدین صدر مشروطه بود که در سال ۱۲۸۸خ در جریان فتح تهران و برانداختن استبداد صغیر محمدعلی‌شاه قاجار مشارکت کرد. او در اواخر دهۀ ۱۹۳۰م و در جریان تصفیه‌های استالینی کشته‌شد. وی عموی آرامش دوستدار است.
– درگذشت سیدحسن شجاعت (سیدحسن رزاز) در سال ۱۳۲۰خ؛ باستانی‌کار و از نام‌دارترین پهلوانان تهران در دورۀ قاجار و پهلوی
– درگذشت نیم‌تاج آیرُملو (تاج‌الملوک) در سال ۱۳۶۰خ؛ ملکۀ ایران در دوران سلطنت رضاشاه (همسر رضاشاه) و مادر محمدرضا پهلوی

 

روزشمار قجرتایم

شاید این پست هم برای شما جالب باشد:  بیست‌و‌یکم/21 شهریورماه در تاریخ - زادروز انوشه انصاری و...
امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *