بیست‌و‌پنجم/۲۵ شهریورماه در تاریخ – زادروز مهین نیک‌طبع و…

بیست‌و‌پنجم/۲۵ شهریورماه در تاریخ را می‌خوانید. از برکناری رضاشاه و آغاز پادشاهی محمدرضا پهلوی (پهلوی دوم) در سال ۱۳۲۰خ، تا درگذشت مسعود عربشاهی؛ نقاش و تندیس‌ساز و یکی از نقاشان پیشرو و از شاخص‌ترین هنرمندان مفهومی ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
بیست‌و‌پنجم/۲۵ شهریورماه در تاریخ

بیست‌و‌پنجم/۲۵ شهریورماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

 

 


 

  • وقایع

– آغاز انتخابات مجلس شورای ملی در تهران در سال ۱۲۸۵خ
– برکناری رضاشاه و آغاز پادشاهی محمدرضا پهلوی (پهلوی دوم) در سال ۱۳۲۰خ
– زلزلۀ طبس و ویرانی کامل شهر در سال ۱۳۵۷خ

 


 

  • زادروزها

– زادروز مهین نیک‌طبع (مهین شهابی) در سال ۱۳۱۵خ؛ هنرپیشه

 


 

  • درگذشت

– درگذشت علی‌محمد حیدریان در سال ۱۳۶۹خ؛ از نقاشان ایرانی و از شاگردان کمال‌الملک
– درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی (نجوا) در سال ۱۳۷۲خ؛ از پژوهش‌گران ادبی
– درگذشت جعفر پِتگر در سال ۱۳۸۴خ؛ نگارگر فرش و نقاش برجستۀ معاصر
– درگذشت ابوالقاسم خزعلی در سال ۱۳۹۴خ؛ از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری‌اسلامی، جزو هیئت بازنگری قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران
– درگذشت مسعود عربشاهی در سال ۱۳۹۸خ؛ نقاش و تندیس‌ساز و یکی از نقاشان پیشرو و از شاخص‌ترین هنرمندان مفهومی ایران

 

روزشمار قجرتایم

امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.