نهم/۹ مهرماه در تاریخ – زادروز علینقی وزیری و…

نهم/۹ مهرماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز علینقی وزیری (کلنل وزیری)؛ موسیقی‌دان و از پیشگامان آهنگ‌سازی برای اجرای ارکستری موسیقی ایرانی، تا درگذشت عبدالحسین تیمورتاش؛ دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
نهم/۹ مهرماه در تاریخ

نهم/۹ مهرماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

 

 


 

  • وقایع

– انجام عملیات مسلم‌ابن‌عقیل توسط نیروهای ایرانی در سال ۱۳۶۱خ

 


 

  • زادروزها

– زادروز علینقی وزیری (کلنل وزیری) در سال ۱۲۶۵خ؛ موسیقی‌دان و از پیشگامان آهنگ‌سازی برای اجرای ارکستری موسیقی ایرانی

 


 

  • درگذشت

– درگذشت میرزا عبدالرحیم خان‌خانان در سال ۱۰۰۶خ؛ پسر محمد بیرام‌خان خان‌خانان و از وزیران صاحب قدرت و هنرپرور و از شاعران دربار گورکانیان هند که در زمان جلال‌الدین اکبرشاه و جهانگیرشاه بود و در روند مهاجرت هنرمندان ایرانی به‌هند نیز مؤثر بود.
– درگذشت محمدتقی پسیان در سال ۱۳۰۰خ؛ از نظامیان اواخر دورۀ قاجاریه و اولین ایرانی که دورۀ آموزش خلبانی دید. کلنل پسیان که فرماندۀ ژاندارمری خراسان بود، حکومت شبه خودمختار جمهوری خراسان را تشکیل داد، اما مدت کوتاهی بعد توسط قوام‌السلطنه و رضاخان و فرج‌الله‌خان سرکوب و کشته‌شد.
– درگذشت عبدالحسین تیمورتاش (سردار معززالملک، سردار معظم خراسانی) در سال ۱۳۱۲خ؛ دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی و از کسانی که در برانداختن قاجارها و برآوردن پهلوی‌ها مؤثر بود. در دورۀ رضاشاه نخستین وزیر دربار بود و نقش مهمی در سیاست خارجی ایران بازی کرد که چندسال بعد مورد غضب رضاشاه قرار گرفت و در زندان قصر کشته‌شد.
– درگذشت سعید هرمزی در سال ۱۳۵۵خ؛ نوازنده و مدرس تار و سه‌تار

 

روزشمار قجرتایم

شاید این پست هم برای شما جالب باشد:  بیست‌و‌دوم/22 فروردین‌ماه در تاریخ - اعدام غلامرضا نیک‌پی و...
امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.