آرشیو پست‌های قجرتایم

سی‌و‌یکم/۳۱ مردادماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

سی‌و‌یکم/۳۱ مردادماه در تاریخ – زادروز هوشنگ سیحون و…

سی‌و‌یکم/۳۱ مردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از وقوع جنگ چالدران در دشت چالدران و شکست سپاه قزلباش ایران به‌فرماندهی شاه‌اسماعیل یکم صفوی، تا درگذشت محمد دانشور؛ روزنامه‌نگار، مورخ و نخستین خبرنگار رادیو کرمان که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
سی‌ام/۳۰ مردادماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

سی‌ام/۳۰ مردادماه در تاریخ – حملۀ سرهنگ قذافی به‌شاه ایران و…

سی‌ام/۳۰ مردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از اجباری‌شدن نام‌خانوادگی برای افراد در ایران در سال ۱۳۱۳خ، تا حملۀ سرهنگ قذافی (رهبر لیبی) در کنفرانس غیرمتعهدها در کلمبو به‌شاه ایران در سال ۱۳۵۵خ که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
بیست‌و‌نهم/۲۹ مردادماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

بیست‌و‌نهم/۲۹ مردادماه در تاریخ – درگذشت میرزا محمدرضا کلهر و…

بیست‌و‌نهم/۲۹ مردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از اعلام آمریکا مبنی بر اشتباه در حمله به‌هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷خ، تا درگذشت میرزا محمدرضا خمان کلهر؛ از خوش‌نویسان صاحب‌نام و از نستعلیق‌نویسان مؤثر تاریخ هنر که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
بیست‌و‌هشتم/۲۸ مردادماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

بیست‌و‌هشتم/۲۸ مردادماه در تاریخ – درگذشت آذر اندامی و…

بیست‌و‌هشتم/۲۸ مردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از کودتای ۲۸ مرداد برای بازگرداندن محمدرضاشاه پهلوی به‌ایران در سال ۱۳۳۲خ، تا درگذشت شعبان جعفری؛ باستانی‌کار و زورخانه‌دار ایرانی، یکی از نام‌های جنجالی تاریخ معاصر ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
بیست‌و‌هفتم/۲۷ مردادماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

بیست‌و‌هفتم/۲۷ مردادماه در تاریخ – زادروز عباس امیرانتظام و…

بیست‌و‌هفتم/۲۷ مردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز عباس امیرانتظام؛ سیاست‌مدار ایرانی، معاون نخست‌وزیر و نیز سخنگوی دولت مهدی بازرگان، تا درگذشت پرویز کَردُوانی؛ جغرافی‌دان ایرانی و دارندۀ مدال ملی و نشان دانش که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
بیست‌و‌ششم/۲۶ مردادماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

بیست‌و‌ششم/۲۶ مردادماه در تاریخ – درگذشت عزت‌الله انتظامی و…

بیست‌و‌ششم/۲۶ مردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از بازگشت اسرای ایرانی جنگ ایران و عراق به‌ایران در سال ۱۳۶۹خ، تا درگذشت عزت‌الله انتظامی؛ بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون، مشهور به‌آقای بازیگر سینما که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
بیست‌و‌پنجم/۲۵ مردادماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

بیست‌و‌پنجم/۲۵ مردادماه در تاریخ – درگذشت تیمور بختیار و…

بیست‌و‌پنجم/۲۵ مردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز ملکشاه یکم؛ بزرگ‌ترین سلطان سلجوقی و فاتح آناتولی، تا درگذشت تیمور بختیار؛ سپهبد نیروی زمینی شاهنشاهی و از بنیان‌گذاران ساواک و نخستین رئیس آن سازمان در ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
بیست‌و‌چهارم/۲۴ مردادماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

بیست‌و‌چهارم/۲۴ مردادماه در تاریخ – درگذشت بهار غلامحسینی و…

بیست‌و‌چهارم/۲۴ مردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز حمید متبسم؛ آهنگ‌ساز و نوازندۀ تار و سه‌تار و از بنیان‌گذاران گروه دستان، تا درگذشت منوچهر وصال شیرازی؛ چهرۀ ماندگار رشتۀ ریاضی ایران و پدر آنالیز ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
بیست‌و‌سوم/۲۳ مردادماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

بیست‌و‌سوم/۲۳ مردادماه در تاریخ – زادروز عباس‌علی حاتمی و…

بیست‌و‌سوم/۲۳ مردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از ارسال نامۀ صدام‌حسین حاکم عراق به‌هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۶۹خ، تا درگذشت ناصر فرهنگ‌فر؛ نوازندۀ برجستۀ تنبک و مدرس موسیقی سنتی ایرانی که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید
بیست‌و‌دوم/۲۲ مردادماه در تاریخ
روزشمار تاریخ

بیست‌و‌دوم/۲۲ مردادماه در تاریخ – انتخاب ابوالحسن پیرنیا به‌ایالت کرمان و…

بیست‌و‌دوم/۲۲ مردادماه در تاریخ را می‌خوانید. از عزل محرمانۀ محمد مصدق از نخست‌وزیری توسط محمدرضاشاه پهلوی در سال ۱۳۳۲خ، تا تظاهرات و درگیری مردم انقلابی با مأموران حکومت پهلوی در شهرهای مختلف ایران در سال ۱۳۵۷خ که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.

بیشتر بخوانید