بیست‌و‌چهارم/۲۴ فروردین‌ماه در تاریخ – گشایش مدرسۀ عالی تلویزیون‌ و‌ سینما و…

بیست‌و‌چهارم/۲۴ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید. از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در ایران، تا مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما در تهران که گشایش یافت و پس از انقلاب اسلامی به‌دانشکدۀ صدا‌و‌سیما تغییر نام داد که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
بیست‌و‌چهارم/۲۴ فروردین‌ماه در تاریخ

بیست‌و‌چهارم/۲۴ فروردین‌ماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • وقایع

– در سال ۱۳۰۵خ؛ قانون آیین دادرسی کیفری به‌مرحلۀ اجرا درآمد.
– در سال ۱۳۴۹خ؛ مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما در تهران گشایش یافت. پس از انقلاب اسلامی به‌دانشکدۀ صدا‌و‌سیما تغییر نام داد.

 

روزشمار قجرتایم

شاید این پست هم برای شما جالب باشد:  هفتم/7 سپتامبر در تاریخ - درگذشت موبوتو سسه سوکو و...
امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.