شاه اسماعیل؛ زندگان را در گور کرد و مُردگان را از گور بیرون کشید!

شاه اسماعیل صفوی بنیان‌گذار سلسله‌ی صفویه در ایران است که پس از گذشت نُه قرن از سقوط شاهنشاهیِ ساسانی، یک فرمانرواییِ یک‌پارچه‌ی ایرانی بر کشور مسلط شد، اما در این پُست به آغاز قیام وی تا نگرشی به شروع و شیوع خرافات خواهیم پرداخت که شاید مقداری از این وقایع بی‌خبر باشید.
شاه اسماعیل
مقدمه‌ای بر پراکندگیِ ادیان و مذاهب در آغاز صفویان

هنگام قیام «شاه اسماعیل» دین رسمیِ ایرانیان تسنن بود. از شیعیان ایران نیز گروه‌هایی در مراکز دیرین خود مانند شمال و شمال‌شرقی و ری و قم و کاشان متمرکز بودند و گروه‌هایی دیگر در سایر نواحی به‌صورت اقلیت‌هایی می‌زیستند و تقریباً هیچ‌وقت مورد تعرض و آزار نبودند. غیر از شیعیان اثنی‌عشری، دسته‌هایی از شیعه غالباً در مغرب ایران و بازمانده‌هایی از شیعه‌ی اسماعیلیه در مراکز مختلف دیگر نیز بودند که پیشوای این دسته‌ی اخیر «شاه طاهر» در دوران قدرت «شاه اسماعیل» ناگزیر شد که ایران را تَرک گوید و به دَکَن در هند مهاجرت کند. از دین‌های پیشین اقلیت‌هایی دیگر نیز چون زرتشتی، یهودی و مسیحی در ایران می‌زیستند که با مسیحیان گرجی و ارمنی به‌صورت بهتری رفتار می‌شد، ولی وضع زرتشتیان کرمان و یزد همچنان ناهنجار بود؛ تا آن‌جا که اینان ناگزیر شدند با «محمود افغان» در برانداختن صفویان هم‌گامی کنند؛ زیرا پیوسته از سوی قزلباشان و ملایان شیعه، خواری می‌کشیدند.

شاه اسماعیل صفوی
نقشه‌ی امپراتوریِ شاه اسماعیل صفوی
خشونت و خون‌ریزی؛ بنیاد سلطنت صفوی

بنیاد سلطنت صفوی از همان آغاز کار بر خشونت‌ها و خون‌ریزی‌هایی نهاده شد که گاه تا مرز توحش پیش می‌رفت. این خوی خون‌آشامی، چهره‌ی ناساز خود را گاه در پوشش دین، گاه در جامه‌ی سیاست و بیشتر در راه فرونشانیدن آتش خشم، کینه و نفاق ظاهر می‌نمود. سربُریدن، دست‌و‌پابُریدن، مُثله‌کردن، پوست‌کَندن، کاه در پوست آدمیزاد انباشتن، دو شَقّه‌کردن، چشم‌درآوردن، میل در چشم کشیدن، خفه‌کردن و از این‌گونه کارهای بسیار وحشیانه به آسانی انجام می‌شد و «مرشدان کامل» اگر در فرونشاندن آتش خشمی که در این زمینه داشتند، کسی را از دوردستان نمی‌یافتند، به نزدیکان خود؛ یعنی به زنان، برادران، پسرعمویان و آخر کار به فرزندان خود می‌پرداختند! «شاه اسماعیل» اول فرمود تا خلیفگان سه‌گانه‌ی نخستین؛ یعنی «ابوبکر»، «عمر» و «عثمان» را در کوی و برزن لعن کنند و هر کس خلاف این کند، سرش را از تَن بی‌اندازند. بدین‌ترتیب بود که مذهب دوازده‌امامی را با خون‌ریختن و ارعاب همگانی در ایران شایع ساخت و بدتر آن‌که هر نوع رفتاری را در این موارد به «حضرات ائمه» نسبت داد؛ یعنی مدعیِ کسب دستور از آنان، چه در بیداری و چه در خواب، به خشونت، کشتار و تاراج متوسل گردید.

شاید این پست هم برای شما جالب باشد:  استقلال بحرین؛ علت و تاریخ جدایی بحرین از ایران!
شاه اسماعیل صفوی
شاه اسماعیل اول صفوی، اثر تئودور دو بری، ۱۵۹۰م
از آغاز مبارزات تا گفت‌و‌گو با آخرین امام

«شاه اسماعیل» سلسله‌مبارزات پیگیر خود را در سال ۹۰۶ه.ق از شیروان آغاز نمود که پدرش «سلطان حیدر» (یا شیخ حیدر) در آن‌جا کشته شده‌بود. در حمله به شَکّی، ارتش ۳۰ هزار نفریِ آن به‌دست قزلباشان بسیار کم‌شمارتر «شاه اسماعیل» شکست خوردند و قلعه‌ی مستحکم آنان «دژ گلستان» سقوط کرد و خودِ «شروان‌شاه» نیز کشته‌شد. این پیروزی، نخستین مرحله از کشتارهای بی‌رحمانه‌ای را که تا پایان سلطنت این پادشاه ادامه یافت، به دنبال داشت. توصیف‌هایی از آن را در کتاب «احسن‌التواریخ» (معتبرترین تاریخ عصر صفوی) اثر «حسن‌بیگ روملو» (از مورخان و سربازان ایرانی عهد شاه تهماسب یکم صفوی) می‌توان چنین خواند:

«قزلباشان در شهر شکی به تیغ بی‌دریغ خرمن حیات شیروانیان را بسوزاندند و در شروان به فرمان مرشد کامل، از سرهای کشتگان منارها ساختند و حتی زنان آبستن را با جنین‌هایی که در شکم داشتند بکشتند. با این‌همه مرشد کامل بدین اکتفا نکرد و فرمود که گور «سلطان یعقوب» را بشکافتند و استخوان‌هایش را بیرون کشیدند و ناموس و عرض دشمنان را دستخوش سپاهیان کردند. در یک کلام؛ مرشد کامل زندگان را به گور فرستاد و مُردگان را از گور بیرون کشید…!»

شاه اسماعیل صفوی
آرامگاه شیخ حیدر، پدر شاه اسماعیل صفوی در مشگین‌شهر ایران

شاهزاده‌ی جوان پس از پیروزی‌های فوق، بادکویه و دربند را نیز تصرف کرد و در جنگی در نزدیکیِ نخجوان، بر ترکمانان آق‌قویونلو غلبه یافت و هشت‌هزار نفر از آنان را در یک‌روز کُشت. سپس فاتحانه وارد تبریز شد و در آن‌جا با عنوان «شاهنشاه» اعلام پادشاهی کرد و این شهر را پایتخت خود قرار داد. این دوران تازه، همچون تلاش سیاسیِ پدر او «سلطان حیدر»، با دیداری مستقیم با یکی از امامان بزرگ شیعه شروع شد. منتها این‌بار فرزند «سلطان حیدر» به‌جای اولین امام، با آخرین امام از ائمه‌ی دوازده‌گانه طرف گفت‌و‌گو شد. شرح این ماجرا در کتاب «عالم‌آرای صفوی» نوشته‌ی «اسکندر بیگ ترکمان» (در زمان سلطنت شاه عباس یکم) چنین آمده‌است که پیش از آن‌که مرشد کامل از لاهیجان خروج کند، امام غایب در مکاشفه‌ای بدو فرمود: «ای اسماعیل، وقت آن شده‌است که خروج کنی و سراسر گیتی را به زیر پرچم شیعه درآوری، و آن‌گاه کمرش را گرفته، سه‌مرتبه از جای بلند کرد! و باز بر زمین گذاشت و با دست مبارک خود شمشیر بر کمرش بست و گفت: برو که تو را رخصت است.»

شاید این پست هم برای شما جالب باشد:  به بهانه‌ی روز بزرگداشت حکیم فردوسی و کوتاه از ماجرای تکفیر جنازه‌ی او!
شاه اسماعیل صفوی
ورود شاه اسماعیل صفوی به تبریز، اثر چنگیز محبالیف

البته این گفت‌و‌گو مانع گفت‌و‌گوی دیگر شاه قزلباش با خودِ «علی بن ابیطالب» نیز نشد؛ زیرا همین کتاب «عالم‌آرای صفوی» از مکالمه‌ای میان امام اول با مرشد کامل نام برده‌است: «یکی از شاگردان «ابن فهد حلی» به‌نام «سیدمحمد بن فلاح» نقل می‌کند که «ابن فهد» برای «شاه اسماعیل» رساله‌ای تألیف کرد و در آن آورده‌بود که حضرت امیرالمؤمنین در جنگ صفین بعد از شهادت «عمار یاسر» به پاره‌ای اخبار غیبیه از طلوع «چنگیز» و ظهور «شاه اسماعیل» خبر داده‌بودند و وصیت فرموده بودند که کسانی که در هویزه والی شوند و زمان «شاه اسماعیل» را درک کنند، اطاعت نمایند.» همچنین در نامه‌ای که «شاه اسماعیل» در پاسخ به نامه‌ی «شیبک‌خان» نوشته، ادعا می‌کند که این دو آیه‌ی قرآن که: «…و یاد کن اسماعیل را که پیامبری صادق بود و همیشه اهل بیت خود را به نماز و زکات امر می‌کرد و نزد خدا بنده‌ای پسندیده بود» (سوره‌ی مریم، آیه‌ی ۵۴ و ۵۵)، با نوک خامه ملائک از جانب خداوند به نشان بشارت به سلطنت کامله‌ی او بر تمام عالم رقم زده شده‌است.

شاه اسماعیل صفوی
تندیس شاه اسماعیل صفوی با دیوان شعر خود در دست، اثر ودود مؤذن‌زاده اردبیلی در موزه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی
منجی یا خدا؟

مُلاها شعری منسوب به «علی» را که معلوم نیست کدام‌یک از آنان ساخته بودند، مبشر ظهور «شاه اسماعیل صفوی» می‌دانستند که: «همانا طفلی که هنوز به حد بلوغ شرعی نرسیده‌باشد، بدین کار بزرگ برخیزد.» خودِ «شاه اسماعیل» نیز با ادعای این‌که از جانب امام دوازدهم نیابت دارد، می‌گفت که تمامیِ آنچه می‌کند، طبق دستور ائمه‌ی اطهار انجام می‌گیرد! ولی ادعاهای واقعیِ «شاه اسماعیل» خیلی بیشتر از این‌ها بود و این ادعاها را به‌صورتی روشن در دیوان اشعار او می‌توان یافت که وی گاهی خود را خدا می‌دانست! قطعه‌ای از اشعار او را که ترجمه‌ی «ولادیمیر مینورسکی» است را با یکدیگر می‌خوانیم:

«اینک امام بر حق آمده. دوران مَهدی فرا رسیده‌است. من که اسماعیلم، بدین جهان فرستاده شده‌ام تا در زمین نیز چون در آسمان به راه رسالت خود بروم. غافلان را بگو که بدانند من علی هستم و علی من است. من حقیقت حق‌ام؛ زیرا که از خدا جدا شده‌ام. امامی از امامانم که آمده‌ام تا ربع مسکون را تحویل بگیرم. من که آمده‌ام، یعنی محمد مصطفی آمده‌است، و امام جعفر صادق و علی بن موسی‌الرضا آمده‌اند. من آن ذات ذوالجلالم که در هزار و یک جلوه متجلی شده و هر بار در یکی از آن جلوه‌ها به گرد جهان رفته‌است. در برابر من سجده کن؛ زیرا که تنها آدم ابوالبشر نیست که آمده‌است، خودِ خداست که آمده‌است! من و خدا یکی بیش نیستیم. تو که کوری هستی که در خط گُمراهی می‌روی، بیا و در من حقیقت حق را ببین؛ زیرا کلید گنج حقیقت اکنون در دست من است!»

شاه اسماعیل صفوی
نبرد بین شاه اسماعیل صفوی (در جوانی و قبل از به‌سلطنت‌رسیدن) و فرخ یسار شروان‌شاه

بی‌گمان در ارتباط با همین طرز فکر «شاه اسماعیل» و قزلباشان اوست که در سفرنامه‌ی سوداگر ونیزیِ معاصر او می‌توان چنین خواند:

«این صوفی‌زاده را رعایایش چنان ستایش می‌کنند که پنداری خدا بر روی زمین آمده‌است. به همان‌سان که دیگر مسلمانان روی زمین لااله‌الاالله محمدرسول‌الله می‌گویند، وِرد قزلباشان او لااله‌الاالله اسماعیل‌ولی‌الله است. بسیاری از آنان بدون زره وارد معرکه‌ی کارزار می‌شوند؛ چون ایمان دارند که مرشد کامل آنان وجودشان را از هر گونه گزندی ایمن خواهد داشت. بسیارند کسانی که وی را جاودانی می‌شمارند.»

شاه اسماعیل صفوی
مقبره‌ی شاه اسماعیل صفوی، در اردبیل، در کنار جدش شیخ صفی‌الدین اردبیلی

نگارش و گردآوری؛ قجرتایم
طراح تصویر اول در این پُست؛ Cavid Ağa کاربر توییتری

شاید این پست هم برای شما جالب باشد:  زنان آلمان؛ پرهای ققنوسی که از خاکستر برخاستند! + فیلم و آلبوم تصاویر

اگر به «تاریخ» علاقه‌مند هستید؛ پیشنهاد می‌کنیم حتما در اینستاگرام خود به خانواده‌ی بزرگ ۳۴۰,۰۰۰ نفری «قجرتایم» بپیوندید! صفحه‌ی اینستاگرام ما به صورت «روزمره»، بروزرسانی می‌شود؛ پس همین حالا افتخار بدهید و در اینستاگرام خود شناسه‌ی «QajarTime» را جستجو و فالو کنید.

3.2/5 - (110 امتیاز)

42 پاسخ

 1. شما مشکل با دین دارید چرا تاریخ را تغییر می‌دهید می‌خواهید شیعه و اولین موسس حکومت شیعه را بدنام کنید چرا دروغ می‌گویید؟؟؟؟؟؟؟یعنی میدونم که این پیام رو حذف میکنید ولی با این لحن مغرضانه تاریخ را تحریف نکنید شاه اسماعیل بعد از چندصدسال آشفتگی ایران یک حکومت مرکزی منسجم تشکیل داد وسط جنگ هم در آن دوران حلوا تقسیم نمی‌کردند که حالا من بیام مهر و محبت داشت ولی چشم درآوردن از زمان قاجار شروع شد و صفویه به مال و جان مردم بی دفاع اصلا یورش نمی‌برد مگرنه به لین راحتی نمی‌توانست ایران را بگیرد

  1. گرامی! اگر شما طاقت خواندن و شنیدنِ چیزی غیر از آن‌چه می‌پسندید را ندارید، مقصر ما و امثال ما نیستیم، شاید ذره‌بین شما لکه‌دار است و منابع مختلف را مورد بررسی قرار نداده‌اید! بله؛ همه می‌دانیم که تا قبل از روی‌کارآمدن صفویه، ایران وضعیت خوبی نداشت، اما دلیل بر آن است که در برابر جنایات اغماض داشته‌باشیم؟!

   اکثر سردمداران، خوب و بد داشته‌اند، کم‌و‌بیش جنایت هم کرده‌اند، حال مشکل شما با نقدِ شاهِ شیعه‌ست؟ یا تماماً می‌خواهید غیر از او را دروغ و پوچ بخوانید؟! با چنین نگاه و سطحی به‌نظرم تاریخ نخوانید، یا دست‌ِکم تنها به دنبال چیزی که می‌خواهید باشید! در وهله‌ی اول متهم به دروغ‌گویی کردید، در صورتی که در چند مطلب دیگر از صفویان مطلب منتشر کرده‌ایم و در این پُست هم مواردی که باید را ذکر نمودیم…

    1. عزیز جان! گویی که ما پیش از تولد مطلع بوده‌ایم دین، مذهب، جغرافیا، نژاد و ملیت‌مان قرار است چه باشد! از چه باب ناراحت می‌باشید؟! چیزی که در انتخاب آن هیچ نقش و اطلاعی نداشته‌اید؟! آیا موارد فوق، ملاک قضاوت و تعیین چگونگی در آینده‌ی نسل بشر است؟! چنانچه مطالعه و تأمل نمی‌فرمایید، دست‌کم شرم کنید!

  2. ایشون تمام این ادعا هارو با مدرک بیان کردن
   اگه تحمل خوندن حقایق تاریخ رو ندارید کسی مجبورتون نکرده درسته که ایران رو یکپارچه کرد اما آدم فوق‌العاده بیرحم و جنایتکار و متوهم بود

  3. ورود اسماعیل صفوی به عرصه ی سیاست موجب گسستن سرزمین ایران و ایجاد تفرقه گردید و امکان تولد ایران بزرگ را محال کرد و در زمانیکه ترکمان سست و بی اراده شده بود و هرآن ناجی برای ایرانی محل ظهور می‌یافت این آفت ایران و ایرانی ناجیان ایران را در نطفه خفه کرد و تا امروز نیز زهرش اثر می‌کند و جز ذلت و خواری ایرانیان و برکشیدن دروغین دیگر اقوام چیزی نداشته همجنس‌بازی این لعنت الله اظهرالمن الشمس است پس چرا ائمه اطهار او را از این کار منع نکرده اند یا تدوین کتاب فقه شیعه به دستور وی و همراهی آمده گان لبنان دیگر دلیل همدستی اینان در تولید دین جدید بوده که از حمایت وحوش قزلباش برخوردار بودند و…. سپاس از مقاله و روشنگری شما

  4. خیر جناب این تازه فقط یه چشمه کوچیک از شخصیت منحرف و جنایات شاه اسماعیل بود. شاید اسم چگین ها گروه آدمخوار دربار شاه اسماعیل به گوشت نخورد یه سرچ دربارشون تو گوگل بزن.

 2. مزخرفاتی که تحویل مردم داده ای . مشخص میشود که از یک ذهن بیمار تراوش کرده ای . که یا از سنی مذهبان طرفدار امپراطور منحوس عثمانی هستی یا بیسواد تحت آموزش انگلیسی وصهیونیستی . این تهمت ودروغ ها به شاه اسماعیل بزرگ که یک انسان والا . شاعر.ادیب. شیعه ایرانی خصال برنمیاید. بعله در جاهای بنابر شرایط آن زمان ایران که هزار پاره شده بود و بعد حمله جنایت مغول ها و عرب ها وو باید اقتدار نشان داده میشد . امّا دروغ ها وتهمت ها ی زیادی را عثمانی های پلید و بیسوادان تاریخ بران مرد والا بسته اند. احمق جان شاه اسماعیل ۳ زن زیبا وشجاع داشت . با چند فرزند نیکو‌ . و اطرافیانش اغلب مجتهدین و علما ودانشمند .. چه نیازی به لواط داشت ؟!
  آیا یک لواط کار وجنایتکار در مبان مردم که اورا در حد ولی امامان و جانشین خدا میدانستند و در جنگ چالدران ۴۹ هزار فدای برایش فدا شدند . آیا با یک عقل سالم جور درمیاید ؟!

  1. تحمل ندارین نخونین.
   شاهد بازی اون زمان بوده. حتی اشعاری که شاعرانی مثل مولوی و حافظ نوشتن، اون عشقی مه توش به تصویر کشیده شده، عشق الهی نیست، بلکه عشق به همجنسه که خب متأسفانه این واقعیات رو امثال شماها به هیچ عنوان قبول ندارید، چون کور و کرین

  2. بقیه پست های سایت شما را خواندم.
   پست یک طرفه هست و جنبه ی تخریب ارزش هارو دارد.
   معمولا بعد از هر ادعایی سند آن را می گذارند.

   هم تخریب انقلاب و هم تخریب دین….

 3. از ابتدا شاه اسماعیل و شاهان صفوی از روی ارادت زیاد به اهل بیت
  خودرا کلب علی یعنی سگ درب خانه علی ع
  میخواندن. حالا کدام احمقی باید باور کند که او خودرا بالاتر از امامان یا در خدا بداند ؟!
  شاه اسماعیل به جهت اینکه پوزه خلیفه پرمدعای عثمانی را بخاک مالید. ایران را بعد ۸۰۰ سال یکپارچه کرد. گردن کشان را سرکوب کرد.. دشمان بیشرفی زیاد علیه او دروغ ها وتهمت ها بسته اند
  همانطوریکه بعد شهادت حضرت ع. بسیاری از مردم با تعجب میپرسیدند مگر علی نماز هم میخوانده که در مسجد کشته شود !
  شاه اسماعیل بینظیرترین حاکم ایرانی و انسان فوق العاده بود
  اگر هم یک تعداد جاسوس و دشمن پلید وکثیف ایران را دستور داده مثل سگ بکشند لابد حق شان بیش از این ها بود
  درود به روح پاک مرشد اعظم

  1. دمت گرم درود بر مرشد عظم روح شاه اسماعیل با حضرت علی وپیامبر محشور باشد ان شاالله ولعنت بر دروغ گوهای ملعون که قصد بد نام کردن شاه بزرگ ایران را دارند البته با دهن سگ دریا نجس نمی شود

 4. الان آیا واقعا در این مطلب دین مورد بررسی قرار گرفته بود؟ اینجا براساس منابع تاریخی در مورد یکی از پادشاهان و سوء استفاده همیشگی آنها از اعتقادات مردم برای قدرت طلبی صحبت شده. مگر میشه پادشاهی و لشکرکشی کنی ولی جنایت نکنی؟؟؟

  چه زمانی شما خوانندگان متعصب و سفله میخواید از خواب بیدار بشید. تا کی میخواید مزخرفات توی مدارس رو گوش کنید. برید خودتون کتاب بخونید از منابع مختلف و آدمهای مختلف بعد بیاید اینجا رگ گردن باد کنید، که وای بر تو ای فرهاد مهرآبادی که شاه اسماعیل را نواختی. نوادگان همین افرادی که اینجا بهشون برخورده هستن که چند وقت دیگه شاه اسماعیل رو میکنن امام ۱۳ و می پرستن.

  کلا ایرانی همینه دیگه جو و احساس(از قدیم هم گفتن سگ ادمو بگیره و جو نگیره) همه جا دوست دارن پیروز میدان باشن و درستکار. حالا اگر خلاف اون ثابت بشه همه رو به فحش میگیرن.

 5. خوب.یه جای کار میلنگه.ما دوازده امام داریم که هیچ وقت دست به شمشیر نشدن مگر برای دفاع از حق ودین.اونوقت حضرت مهدی چطور چنین شخصی رو مورد حمایت قرار داده .یا این قسمتش دروغه یا شخصیت شاه اسماعیل.؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 6. مطالب رو کامل نخوندم، ولی مشخصه نویسنده گرتمی خیلی زحمت کشیدن.
  بله،جنایات صفویه مثل اینکه واقعیت دارن و این چگین ها واقعا ترس بر اندام آدم می زارن. جالبه یه عده می یان نفی می کنن. اکه اینجوریه پس چرا نمی یاین جنایاتی که تو دوران قرون وسطی صورت می گرفت رو نفی نمی کنید؟؟! جنایات و شکنجه های توحش آمیز دوران قرون وسطی هم بنا به دلایل مذهبی صورت می گرفته.
  حتی یه سری از علمای شیعه و سنی هم فتوا دادن که خوردن گوشت انسان مرتد جایز هست، دیگه وای به حال اون موقع…

 7. شاه اسماعیل برای صوفیان قزلباش که اکثراً جزء غلات شیعه بودند، خدای زنده و مظهر کمال و قدرت بود که همیشه پیروز می‌گردد، ولی شکست چالدران به افسانۀ شکست ناپذیری و عقیدۀ خرافی الوهیت وی پایان داد.[۳۴

  برگرفته از ویکی شیعه
  ===========
  یعنی خود ویکی شیعه یه خرافه پرستی و خدا خواندن شاه اسماعیل توسط قزلباشان اذعان می کند اما عده ای اینجا اعتراض می کنند و قبول ندارند
  حال جنایاتش بماند بخصوص اکثریت ایران اهل سنت بوده اکثریت را به زور شمشیر و شلاق و جنایت به شیعه تبدیل می کند

 8. تاریخ حقیقت محض است با اسناد و منبع های معتبر الان تو زمانه ای هستیم تو کشورمان ایران عزیز اگه چشم باز کنید می‌بینید حقیقت حکمرانی شیعیان زمان رو…..التماس تفکر

  1. شاه اسماعیل بزرگترین جنایت را در حق ایرانشهر انجام داد.ایشان باعث از دست دادن کردستان بزرگ شد و آغاز تجزیه ایران بزرگ و تغییر هویت فلات ایرانشهر و ترکسازی مناطق خوارزم و سغد و آران و آذربایجان و آناتولی شرقی شدند و ورود دوباره اعراب به ایران که از زمان یعقوب لیث جلوی مهاجرت اعراب به ایران گرفته شد که شاه اسماعیل با مذهب تشیع باعث شد دوباره اعراب وارد ایران شوند و مناطق غربی ایران یعنی شرق دجله که شامل استان های لر نشین دیاله واسط میسان و غرب خوزستان عرب نشین شوند و تمدن ایرانی دچار انقباض تمدنی شوند و و ایرانیان غربی از ایرانیان شرقی بخاطر مذهب از هم بیگانه شوند و مردم تاجیک در قوم مغول ادغام شوند و قوم ازبک را به وجود بیاورند و بخاطر مذهب شیعه از هویت خود متنفر شوند و خود را ازبک بنامند یا تاجیک های مقیم کشمیر و رود سند هندو یا در قوم پشتون ذوب شوند و مردم اران و آناتولی و آذربایجان با ورود آدم کش های قزلباش و صوفیان از ترس جان و ناموس ترک‌زبان شوند و مذهب شیعه باعث نفاق بین تمام تیره و تباره های قوم ایرانی شد و بلوچ و کرد وارمنی و تاجیک و پشتون دیگر خود را از ایران جدا بدانند چون شاخصه ی قوم ایران مذهب تشیع شده بود و دیگر ایرانیان غیر شیعه سرپناهی و حامی نداشته و توسط اقوام دیگر با کشته می شدند یا غارت یا تحریف هویتی و جذب در ترکان و عرب ها میشدند

 9. باسلام
  متاسفانه در تاریخ مواردی هستند که غیرقابل انکار و در کتابهای تاریخی ذکر شده اند.
  باتوجه به اینکه مذهب تشیع رو شاه اسماعیل یکم در ایران پخش نموده و آن هم بدلایل سیاسی و
  مخالفت با کشور قدرتمند عثمانی بوده لاجرم سنی مذهب های آن زمان ایران مورد آزار و شکنجه قرار
  گرفته اند.
  در اینکه شاه صفوی لواط کار بوده و نامبرده شراب می نوشیده جای شکی نیست.
  و اگر امام زمان از جانب خدا هستند چه ارتباط با شخص لواط کار و می گسار.
  بیایم از روی تعصب نامبرده را مقدس جلوه نکنیم که ظلم است بر آنان که بدست اینها کشته شده اند.

  1. نه جانم شاه اسماعیل نه شرا ب می‌خورد نه لواط می‌کرد ونه کسی را با زور شیعه می‌کرد. تاریخ موثق را بخوان اینکه مرشد با ده پسر یک مرتبه لواط می‌کرد بعقل. جور نیست واصلا نیاز نبوده جایی که زن فراوان بودهاینها را عثمانی‌ها درست کردند چون ازش شکست خوردند حسن صباح راهم می‌گفتند حشیش می‌کشد. شما تاریخ را بخوان .

 10. شاه اسماعیل بخاطر اینکه مذهب تشیع را از ارکان اصلی هویت ایرانی قرار داد باعث شد قوم ایرانی از هم تجزیه بشود و کردها و بلوچ ها و پشتون ها و تاجیک ها بخاطر مذهب سنی از مام میهن جدا شوند و ارمنی ها و گرجی ها بخاطر دین مسیحیت دیگر خود را ایرانی ندانند و تیره و تبارهای قوم ایرانی توسط روس و انگلیس بخاطر نداشتن پایگاه سیاسی دچار تحریف هویت و اضمحلال قرار گیرند

  1. شاید لازم باشه شما هم از منابع موثق تر استفاده کنی. اینکه شاه اسماعیل این کارو میکرده یا نه نمیدونم. اما اوضاع اجتماعی اون زمان براش این مشکلات مطرح بوده. کتاب شاهدبازی آقای شمسیا رو مطالعه کنید که با نمونه مطرح کردن.
   همینطور شاهد بازی رو توی گوگل سرچ کنید می بینید که یک مساله جهانی بوده. چرا فکر میکنیم ما ایرانی ها با همه جهان متفاوت هستیم و پاک و منزه بودیم!!؟؟؟

 11. قضاوت درباره گذشته سخت است چون تاریخ توسط فاتحان تحریف می شود. در جنگ همواره خشونت و کشتار وجود داشته است .حتی در جنگ هایی که پیامبران خدا جهت گسترش دین انجام داده اند. در این که شاه اسماعیل به ایران و ایرانی خدمت کرده نباید شک نمود چون اگر ایشان نبودند سرزمینی به نام ایران وجود نداشت. زمانیکه در سن ۱۲ سالگی اسماعیل میرزا خروج کرد سرزمین فعلی ایران به این صورت بود خراسان و هرات و گرگان و شمال شرقی در اختیار بازماندگان تیمور لنگ یعنی گورکانیان بود.شمال غرب شامل ارمنستان و آذربایجان و شیروان و تبریز تحت سلطه ترکمن های آق قین لوها و بازماندگان اوزون حسن بود. از دیاربکر تا استان فارس شامل کردستان و لرستان و فارس و خوزستان نیز در تحت سلطه مرادبیک آق قین لو بود قسمت مرکزی ایران هم زیر سلطه شخصی به نام محمد کره بود .می بینید اصلا اسمی از ایران از زمان ورود اسلام یعنی نزدیک به ۹۰۰ سال وجود نداشت .و شاه اسماعیل بود که بعد از ۹قرن تمام این سرزمین ها فتح کرد و بر آن نام ایران نهاد.انتخاب مذهب تشیعه هم به این علت بود که بتواند در مقابل عثمانی ها و ازبک های سنی مذهب یک ملت متحد وجود آورد .و در آخر باید توجه کرد که در آن زمانی که امپراتور عثمانی در اوج قدرت بود و تمام عربستان و شمال آفریقا و قسمتی از اروپا را اشغال کرده ، نتوانست صفویه را شکست دهد و ایران را اشغال کند که آنهم مرهون جانفشانی های قزل باش ها بوده است .و در پایان هم این موضوع یاد آوری شود که شاه اسماعیل در حالیکه تنها ۳۷ سال داشته می میرد و همچنین دومین شاعر بزرگ ترک زبانی است که بیشترین تعداد شعر به ترکی را دارد.به نظر شما فردی یتیمی که در ۱۳ سالگی به پادشاهی می رسد و در ۳۷ سالگی می میرد و در این مدت سرزمینی به بزرگی ایران را متحد می کند و در مقابل ابرقدرت های آن زمان یعنی ازبک ها و عثمانی ها پا عقب نمی کشد و با وجود این عارف و شعاری بزرگ بوده ، آیا انسان بزرگی نبوده است

 12. نظرات رو خوندم چقدر جالب بودن ،ولی راست میگه حتما راجب حمله به کرمان رو بخونید که چطور کرمان رو به خاک و خون کشید،و من با شاه اسماعیل هم نظر هستم در ماجرای کرمان ،بسیجی های دوران خودش رو که در کرمان زندگی میکردند رو به فجیع ترین شکل ممکن کشت،جزو پادشاهان بزرگ ایرانه که مرید مولانا بود ،اگه الانم بود بسیجیا رو از دم تیغ رد میکرد، همتون میخاین نظر مردم رو راجب تصوف عوض کنید ولی ماها عقل داریم ، تصوف ریشه در این خاک دارد

 13. قجر جز زن بازی و شازده قراضه سازی و به باد دادن بخش وسیع ایران کاری نکرده
  جز سرشکستگی فقر و فساد و بدبختی چیزی نداشته

 14. آغا محمدخان اخته
  ناصرالدین پر رو و تاریک اندیش
  مظفرالدین شاه علیل و نفت بخش یا بهتر بگویم لجن بخش !!!!
  احمد میرزای وطن پرست !!!!!

 15. اینکه ایران رو یکپارچه کرد یا چند پارچه یا ایرانیان را کشتار و ترس شیعه کرد یا با آزاد اندیشی آزادی عقیده یا هدفش نجات مردم ایران و متحد کردن بود یا خودکامگی و کشتار و قلمرو گستری هر چه و هر گه بود بعد از آن ایران نه مولانا به جهان معرفی کرد و نه رازی و بوعلی عمر خیام سعدی حافظ خوارزمی وووو توانستند در این قرون رشد کنند جز امثال این شیخ بهایی و ملا صدرا هم که جدیدا به نام و اثار تحریفی شان میدهند که هر دو ملای درباریند اکنون با صفوی منشان و ملایانشان و قزلباشان همین فضای جهل خرافه خفقان و سرکوب آزاداندیشی و فرهیختگان و فرار مغزها را رقم زده اند

 16. درود و رحمت الله به شاه اسماعیل
  و لعنت خدا بر دروغ گویان
  .
  شما مثل قاجار که دشمن صفوی بودند خاندان صفوی را کشتار کردن برای تصاحب اموال و ثروت مثل قتل عام خاندان افشار و زند (البته نادر شاه هم خاندان صفوی را قتل عام کرد) و تا جایی که قزلباشی وجود نداشت
  مرگ قزلباش مساوی شد با مرگ ایران و شکست در جنگ از روس انگلیس و… و قرار داد ننگین .
  این خاندان حتی بنا های صفوی را خراب کردن
  تمرکزشان را گزاشتن روی مؤسس صفوی
  هحح حتی خودتون هم میدونید کل ایل قاجار مساوی نیست با چرک های موی زاعد روی آلت تناسلی مرحوم شاه اسمائیل

  1. همین هیجان شما در مورد تاریخ هست که اوضاعمون همین شکلیه. الان تو این مطلب آقای مهرآبادی از قاجار طرفداری کرده یا اونا رو برحق دونسته. کمی عاقلانه رفتار کنیم و قبل از حرف زدن فکر کنیم.
   ایرانیها در مورد شاهان و سلسله ها فقط اون قسمت هایی رو دوشست دارن که در مورد علم و هنرشون می نویسن ولی در مورد جنگ ها و قتل و عام هاشون حرفی ندارن که بزنن یا دوست ندارن بشنون. صفویه کی بود یه حکومت مثل بقیه. در برهه ایی خوب بود و خدمت کرد ولی در تاریخ ابتدا تا انتهای سلسله بیشترش بی کفایتی بوده مثل بقیه حکومت ها و سلسله ها.
   کتابهای تاریخ رو در مورد پادشاهان آخر صفویه مرور کن بجای اینکه اینجا مرگ بر این و اون بگید. همین صفویه بود که باعث شد افغان بر ایران مسلط بشه ننگین تر کاری هست؟؟!!
   ضمنا نمیدونم چرا اینقدر جو گیر هستید الان شما اصل و نسب خودت رو به شاه اسماعیل ربط میدی که اینقدر بهت برمیخوره؟ الان آزمایش ژنتیک بدی معلوم نیست اصلا ایرانی باشیم یا نه.
   مملکتی که مردمش امثال شما هیجانی هستن نمونه کارش میشه فاجعه ایی که برای حضور رونالدو رقم زدن. به نظر شما از مردمی که تحمل شنیدن بخشی از واقعیت های تلخ تاریخ رو ندارن میشه انتظار داشت مسئول و حاکم اهل دمکراشی ازش دربیاد که حال و روز مردم بهتر بشه؟؟؟

 17. با تمام وجودم عشق می ورزم به شاه اسمائیل
  اینا دروغ های سلطان سلیم برای کشاندن اهل سنت عزیز به میدان جنگ بر علیه شاه رشید شاه اسمائیل بود .
  خخخخخخ
  حالا حامیان قاجار که همه کاره بودن و ایران را خراب کردن دارن ترور شخصیتی می کنند این مرد کبیر را

 18. حتی شاهان پهلوی به صفویه و شاه اسمائیل احترام قائل بودن و خودشون را ره رو سیاست صفویه میدونستند
  و
  سیاست های اونا را تایید می کردند .
  اینا هم اراجیف تحریفی هست
  دروغ گو در دنیا و آخرت لعنت شود

  1. خدا لعنت کنه این شاه خونخوار رو… فقط خدا میدونه چقدر از مردم این آب و خاک رو قتل‌عام کرد تا این مذهب شیعه رافضی رو ترویج کنه که آخرشم بشه امام شیعیان! تمام این “ترول” هایی هم که تو کامنتا هستن از سر تعصب و جهالت ناز این حیوون رو میکشن؛ و الا تمام گفته‌های این مقاله واقعی و مستند هست و متاسفانه، مثل همیشه حقیقت تلخه:)
   ادمین های گرامی چرا اجازه انتشار همچین کامنت های زشت و توهین آمیزی رو میدید؟! نشر این گونه کامنت ها قاعدتاً خلاف هست. لطفا نظرات دارای فحاشی و توهین و لعنت رو هرچه سریع‌تر حذف کنید…

 19. موسس صفویه یک خوبی داشت و همین یک خوبی اورا جاودانه کرده است ، این که ایران را از تجزیه و الحاق به ازبک و عثمانی نجات داد ، ولی خب مسلما وقتیکه پادشاهان صفوی و عثمانی برای سلطنت برادران و پدران خود را براحتی قتل عام می کردند ، دیگر مردم برای ایشان اهمیتی نداشته است و بیان چنین وحشی گری هایی از سوی سلاطین تاریخ کاملا واقعیت دارد ، خب اشعاری که ایشان به خود نسبت داده است مسلما کفر هستند ، ولی خب باید بدانیم برای جمعیت ۹۰ درصدی اهل تسنن ایران که باید به تعبیر سیاسان آن زمان شیعه می شدند چنین اعمالی واجب بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *