دوازدهم/۱۲ شهریورماه در تاریخ – درگذشت محمود حسابی و…

دوازدهم/۱۲ شهریورماه در تاریخ را می‌خوانید. از زادروز ناصرخسرو؛ از شاعران بزرگ فارسی‌زبان، فیلسوف، حکیم و جهان‌گرد ایرانی، تا درگذشت محمود حسابی؛ فیزیک‌دان و بنیان‌گذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
دوازدهم/۱۲ شهریورماه در تاریخ

دوازدهم/۱۲ شهریورماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

– روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس در ایران؛ به‌مناسبت سالروز کشته‌شدن رئیس‌علی دلواری

 


 

  • وقایع

– روز امضای معاهدۀ پاریس و جداشدن هرات و افغانستان از ایران به‌دست انگلستان در سال ۱۲۳۶خ
– در سال ۱۳۰۷خ؛ ساختمان مقبرۀ فردوسی با حضور والی خراسان آغاز شد.
– تأسیس شرکت بیمۀ ایران با سرمایۀ ۲۰ میلیون ریال در سال ۱۳۱۴خ
– از آب‌گرفتن جسد صمد بهرنگی در سال ۱۳۴۷خ

 


 

  • زادروزها

– زادروز ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی (ناصرخسرو) در سال ۳۸۳خ؛ از شاعران بزرگ فارسی‌زبان، فیلسوف، حکیم و جهان‌گرد ایرانی و از مبلغان مذهب اسماعیلی

 


 

  • درگذشت

– درگذشت رئیس‌علی دلواری در سال ۱۲۹۴خ؛ مبارز مشروطه‌خواه و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دورۀ جنگ‌جهانی اول
– درگذشت سیدحسین طاهرزاده در سال ۱۳۳۴خ؛ خواننده
– درگذشت محمود حسابی (محمودخان میرزا حسابی) در سال ۱۳۷۱خ؛ فیزیک‌دان، سناتور، یکی از وزیران فرهنگ در زمان سلطنت پهلوی و بنیان‌گذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران

 

روزشمار قجرتایم

امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.