بیست‌و‌هشتم/۲۸ شهریورماه در تاریخ – درگذشت حسین بیک‌زاده و…

بیست‌و‌هشتم/۲۸ شهریورماه در تاریخ را می‌خوانید. از ورود کلنل محمدتقی‌خان فرماندۀ جدید ژاندارمری خراسان در سال ۱۲۹۹خ، تا درگذشت حسین بیک‌زاده شکوئی؛ جغرافی‌دان معاصر و بنیان‌گذار گروه جغرافیای دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی) که از مهم‌ترین افراد و وقایع این روز در تاریخ هستند.
بیست‌و‌هشتم/۲۸ شهریورماه در تاریخ

بیست‌و‌هشتم/۲۸ شهریورماه در تاریخ را می‌خوانید.

 

  • مناسبت‌ها

 

 


 

  • وقایع

– در سال ۱۲۹۹خ؛ کلنل محمدتقی‌خان فرماندۀ جدید ژاندارمری خراسان وارد مشهد شد.

 


 

  • زادروزها

 


 

  • درگذشت

– درگذشت حسین بیک‌زاده شکوئی در سال ۱۳۸۴خ؛ جغرافی‌دان معاصر و بنیان‌گذار گروه جغرافیای دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی)، عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم و استاد سابق دانشگاه تربیت مدرس و چهرۀ ماندگار جغرافیا

 

روزشمار قجرتایم

امتیاز دهید!
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.